Skip to main content
Til toppen

INFO

LEVERING

Stor-Oslo

Distribusjonsbilen til kunder i Stor-Oslo går fra oss kl 0930. Bestillinger må være hos oss innen kl 0900. Ved sesonger kan det være at vi ikke greier å få med alt. Transportselskapet Kurer leverer varene for oss.

Østfold, Drammen, Hokksund, Lillehammer

Kunder som har retning Østfold, Drammen, Hokksund, Lillehammer så går distribusjonsbilen fra oss kl 0830. Bestillinger må være hos oss senest 0810. Ved sesonger kan det være at vi ikke greier å få med alt. Transportselskapet Kurer leverer varene for oss.

Ellers i landet

Distribusjons bilen til kunder ellers i landet går fra oss kl 1530. Bestillinger må være hos oss innen kl 1500. Ved sesonger kan det være at vi ikke greier å få med alt. Transportselskapet Schenker leverer varene for oss. Schenker gjør det de kan for å levere varene så snart de kan. Som oftest i de store byene er varene levert dagen etter.

Sjekk hvor lang tid det tar til ditt sted her.

SALGSBETINGELSER

SALGSBETINGELSENE NEDENFOR GJELDER ALLE VÅRE FORHANDLERE DERSOM IKKE ANNET ER SÆRSKILT AVTALT:

• Betalingsbetingelsene er netto pr. 30 dager. Ved betaling etter forfall beregnes gjeldende forsinkelsesrente fastsatt av

finansdepartementet

• Dersom varer bestilles til en annen leveringsadresse enn lageradressen (fakturaadressen), påløper fraktkostnader.

• Ved ordre under kr. 3.000,- beregnes et fraktillegg på kr. 95,-per dekk for de første 3 dekkene. 4 dekk eller mer, og ordre over kr 3000,- sendes fraktfritt. For Nordland, Troms og Finnmark er frakttilleggsgrensen kr 6000,- og 195,- per dekk.

• Ved oppkravsforsendelser belastes et oppkravsgebyr fra transportøren.

• Varer med feil eller mangler må reklameres omgående til vårt kundeservicekontor på telefon 62 96 69 20.

• Manko, feilleveranser eller transportskade må meldes til Gjerde & Byhring A/S umiddelbart og senest innen 2 døgn etter

varemottak. Kunden må selv kontrollere ved varemottak om det er synlige transportskader/avvik i antall kolli og evt. gjøre anmerkning på fraktbrevet.

• Retur av varer uten skriftlig samtykke fra Gjerde & Byhring A/S, vil ikke bli akseptert. Retur av varer grunnet endring av sortiment eller sesongsvingninger, aksepteres ikke.

• Ved retur som på forhånd er skriftlig avtalt med Gjerde & Byhring A/S, fratrekkes 20% av netto fakturapris, samt at retur-frakt belastes. Returnerte varer må være i 1. klasses stand, rengjort og feilfrie.

• Statens miljøgebyr legges til nettoprisen.

• Fakturagebyr kr. 60,-, gjelder kun ved papirfaktura.

• Alle varer er å betrakte som Gjerde & Byhring AS’ eiendom inntil de er fullt ut betalt.
 

DET BEREGNES MVA. AV MILJØGEBYR. ALLE PRISER I DENNE LISTEN ER EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT OG MILJØGEBYR.

DET TAS FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL OG PRISENDRINGER.

Lenker
Min side