Skip to main content
Til toppen

Miljøgebyr

Miljøgebyr

 

Norge og Sverige var i 1995 de første landene som etablerte et landsdekkende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Etter mer enn 20 års drift har det blitt utviklet et innsamlings- og gjenvinningssystem som er meget effektivt og rimelig. Dette gjør at Norge har de laveste miljøgebyrene i hele Europa, samtidig som vi henter gratis hos alle forhandlere. I 2016 samlet vi inn mer enn 56 000 tonn.
Mens gebyret i Norge fra 2015 er kr 10,- + mva. for personbildekk, er tilsvarende i Sverige 16,- SEK, Danmark 10,- DKK, Finland 1,85 Euro, Tyskland og en rekke andre EU-land 2 Euro, og Italia 2,50 Euro.
Det er forskjellige satser for øvrige dekk-kategorier, for eksempel på landbruksdekk og anleggsdekk, men Norge ligger fortsatt blant de laveste i alle kategoriene. Fullstendig oversikt over miljøgebyrsatsene for respektive dekk-kategorier:

 

Tolltariffnummer Gebyrkode og gruppe Type dekk Dimensjon Kroner
Person/vare/last/MC/ATV      
4011.1000 DE 100 Person og varebil alle 10
4011.2000 DE 300 Buss og lastebil alle 75
4011.4000 DE 101 MC/ATV alle 10
4011.5000 DE 310 Sykler, el.sykler, tråsykler, traller, trillebård alle 10
4012.1100 DE 301 Regummierte person- og varebil alle 10
4012.1200 DE 302 Regummierte buss og last alle 75
4012.1200 DE 303 Brukte stammer buss og last alle 75
         
Jordbruks-, skogbruks-, anleggsmaskiner      
4011.7000 DE 304 Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 0" - 16,99" 0" - 16,99" 10
4011.7000 DE 309 Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 17" - 22,5" 17" - 22,5" 75
4011.7000 DE 305 Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 22,6" - 29,99" 22,6" - 29,99" 300
4011.7000 DE 306 Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner30" - 39,9" 30" - 39,9" 450
4011.7000 DE 307 Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 40" < 40" < 1 200
4011.7000 DE 308 Jord, skogbruk og anlegg 40" < Bredde inntil 500mm/20" 40" < Bredde <500mm/20" 450
         
Anleggs-, gruvedrifts-, industrimaskiner      
4011.8000 DE 320 Anleggs, gruvedrift eller industri 0-16,99" 0" - 16,99" 10
4011.8000 DE 321 Anleggs, gruvedrift eller industri 17" - 22,5" 17" - 22,5" 75
4011.8000 DE 322 Anleggs, gruvedrift eller industri 22,6" - 29,99" 22,6" - 29,99" 300
4011.8000 DE 323 Anleggs, gruvedrift eller industri 30" -39,9" 30" - 39,9" 450
4011.8000 DE 324 Anleggs, gruvedrift eller industri 40" < 40" < 1 200
4011.8000 DE 325 Anleggs, gruvedrift eller industri 40" < Bredde inntil 500mm/20" 40" < Bredde <500mm/20" 450
4011.9000 DE 350 Kompakthjul/stålkjerne Ø 250 - 549 Vekt   0 - 45 kg 100
4011.9000 DE 400 Kompakthjul/stålkjerne Ø 550 - 700 Vekt 46 - 103 kg 200
4011.8000 DE 330 Andre   1 200


Gratispassasjerer 

Norsk Dekkretur AS har i flere år samlet inn og gjenvunnet mange flere dekk enn den mengden som importører vi har samarbeidsavtale med har importert. Det betyr at vi gjør en gratisjobb for importører av løse dekk, eller importører av forskjellige typer kjøretøy, traktorer, tilhengere, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, park- og hagemaskiner med dekk på.

De som i dag ikke har samarbeidsavtale med Norsk Dekkretur AS, vil få tilbud om å inngå en slik avtale. De som ikke svarer på henvendelse fra oss, vil bli rapportert til Miljødirektoratet. Det kan også bli innført hentestopp hos gratispassasjerer av det antall kasserte dekk som virksomheten ikke kan dokumentere at det er betalt miljøgebyr for.

Lenker
Min side