Skip to main content
Til toppen

Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSENE NEDENFOR GJELDER ALLE VÅRE FORHANDLERE DERSOM IKKE ANNET ER SÆRSKILT AVTALT:

• Betalingsbetingelsene er netto pr. 30 dager. Ved betaling etter forfall beregnes gjeldende forsinkelsesrente fastsatt av

finansdepartementet

• Dersom varer bestilles til en annen leveringsadresse enn lageradressen (fakturaadressen), påløper fraktkostnader.

• Ved ordre under kr. 4.000,- beregnes et fraktillegg på kr. 95,-per dekk for de første 3 dekkene. 4 dekk eller mer, og ordre over kr 4.000,- sendes fraktfritt. For Nordland, Troms og Finnmark er frakttilleggsgrensen kr 6000,- og 195,- per dekk.

• Ved oppkravsforsendelser belastes et oppkravsgebyr fra transportøren.

• Varer med feil eller mangler må reklameres omgående til vårt kundeservicekontor på telefon 62 96 69 20.

• Manko, feilleveranser eller transportskade må meldes til Gjerde & Byhring A/S umiddelbart og senest innen 2 døgn etter

varemottak. Kunden må selv kontrollere ved varemottak om det er synlige transportskader/avvik i antall kolli og evt. gjøre anmerkning på fraktbrevet.

• Retur av varer uten skriftlig samtykke fra Gjerde & Byhring A/S, vil ikke bli akseptert. Retur av varer grunnet endring av sortiment eller sesongsvingninger, aksepteres ikke.

• Ved retur som på forhånd er skriftlig avtalt med Gjerde & Byhring A/S, fratrekkes 20% av netto fakturapris, samt at retur-frakt belastes. Returnerte varer må være i 1. klasses stand, rengjort og feilfrie.

• Statens miljøgebyr legges til nettoprisen.

• Fakturagebyr kr. 60,-, gjelder kun ved papirfaktura.

• Alle varer er å betrakte som Gjerde & Byhring AS’ eiendom inntil de er fullt ut betalt.
 

DET BEREGNES MVA. AV MILJØGEBYR. ALLE PRISER I DENNE LISTEN ER EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT OG MILJØGEBYR.

DET TAS FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL OG PRISENDRINGER.

Lenker
Min side